Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Skår, Gökhem

Fr trettio r sedan

28 augusti 1984
Nu
6 september 2005

Skår i Gökhem socken

1984 är den stenmurskantade vägen omgiven till höger av välbetad och till vänster av svagt betad, nässelbevuxen mark. 2005 är en yta slagen vänster om vägen. I övrigt är området övergivet. 2012 (nästa sida) är igenväxningen ohejdad och kamerapositionen måste flyttas några meter för att inte hamna i tät slyvegetation.

Koordinater

RT90 X Y: 6 454 937,1 359 182

Sweref99 X, Y: 6 451 585, 406 561

Lat, long decimal: 58,195566, 13,410443